Fullscreen
Com fer que el CD Knoppix - Tiki permeti executar totes les funcionalitats del Tiki sense la restricció de memòria, 8Mb - 32Mb
Print

CursTiki.ProjecteConfigPhP

Com reconfigurar el PhP per no tenir problemes amb " class="wiki wiki_page">Knoppix-Tiki (Knoppix 3.6 i Tiki 1.9DR)


Cal editar la configuració de PHP que hi ha al CD " class="wiki wiki_page">Knoppix-Tiki, php.ini. Per fer-ho, cal obrir una consola com a root. Hi ha dues formes (la primera és més senzilla):
 1. Obrir una consola de root dins l'entorn de finestres, com una finestra més. Cal Anar a la barra inferior de la pantalla, punxar sobre la incona del pingüí (menú "Knoppix"), i seleccionar "Consola de root".
  .
 2. Convertint tota la pantalla en una consola de root.
  Primer cal llegir tota la informació d'aquesta paina fins al final
  I després podem pitjar des de qualsevol lloc del " class="wiki wiki_page">Knoppix-Tiki les tecles
  CTRL+Alt+F2

  I per tornar al mode de finestres,
  CTRL+Alt+F5

Executar dins la consola de root l'editor vi per obrir el fitxer php.ini:
vi /etc/php4/apache/php.ini


Teclejar "i" per entrar en mode inserció.

Canviar a la línia 192, el valor "8M" per "32M". Ha de dir:
memory limit = 32M


Pitjar "ESC" per sortir del mode d'edició i entrar en mode de comandes

Teclejar ":wq!" i INTRO per gravar canvis i sortir

Reiniciar servidor web Apache. Executar:
apachectl graceful


Si havíem obert la consola de root en una finestra més de l'escriptori, ja podem tqncar-la. Si l'havíem obert amb allò de
CTRL+Alt+F2
, ara caldrà pitjar
CTRL+Alt+F5
per tornar a l'entorn gràfic normal.

Contributors to this page: Xavier.dePedro , ali3n and lluisanunez .
Page last modified on Friday 29 de July, 2005 21:07:42 CEST by Xavier.dePedro.

Col·laboren [toggle]

ub.edu Logo UAB Logo
ourproject.org Logo Agaur Logo
Logo de l'ICE de la UB

Traduccions automàtiques [toggle]