Fullscreen
Print

IFUW Accions realitzades

A.3. Accions realitzades

A.3.1. Disseny de l'entorn de treball col·laboratiu

Es va elaborar un entorn Web col·laboratiu per a cada assignatura, basat en el programari Tikiwiki CMS/Groupware (http://tikiwiki.org). Amb ell es van provar les opcions que potencialment es podrien incloure en els Dossiers Electrònics de la Universitat de Barcelona, de cara a facilitar la redacció col·laborativa de l'alumnat. I s'hi va mantenir un lloc Web de coordinació del professorat implicat en el projecte (http://uniwiki.ourproject.org).

Tot seguit es mostren alguns dels portals emprats per a la coordinació del projecte UniWiki (el primer), i per a les diferents assignatures participants (els 4 següents; només es mostren algunes com a exemple)

http://uniwiki.ourproject.org
http://uniwiki.ourproject.org


http://uniwiki.aia.ourproject.org
http://uniwiki.aia.ourproject.org


http://uniwiki.eaub.ourproject.org
http://uniwiki.eaub.ourproject.org

http://uniwiki.fva.ourproject.org
http://uniwiki.fva.ourproject.org


http://uniwiki.sima.ourproject.org
http://uniwiki.sima.ourproject.orgA.3.2. Formació inicial del professorat implicat en el projecte

Es van fer una sèrie de sessions inicials , i un taller de 3 dies específic de formació del professorat implicat en el projecte (veure més endavant).

Es va elaborar un mini manual per al professorat (Annex 1.1 i Annex 1.3, en format html i en format paper, respectivament; http://uniwiki.ourproject.org/MiniManualProfes(external link))

A.3.3. Formació específica de l'alumnat

Es van fer cursos de 10 hores, convalidables a l'alumnat com a crèdits de lliure elecció, sobre redacció col·laborativa per Internet amb l'ús de Wiki, sobre Ofimàtica Web (OpenOffice vinculat a carpetes Web), i sobre administració de portals col·laboratius basats en tecnologia Wiki per al mon docent.

Com es va escollir la eina Wiki per a fer-la servir per totes les assignatures del curs 2004-05 implicades, i es preveia que no tots els alumnes podrien assistir als cursos, es va elaborar un mini manual accessible per xarxa per a l'alumnat sobre l'ús de Wiki (Annex 1.2 i Annex 1.4, en format html i en format paper, respectivament; http://uniwiki.ourproject.org/MiniManualAlumnes(external link)).

Tan mateix, es van fer sessions formatives d'una hora a l'inici de l'ús del Wiki en cada assignatura implicada, dins el seu horari normal de classe, per tal d'assegurar-se que les mínimes coses bàsiques sobre com entrar a la Web i col·laborar en la redacció eren apreses i practicades al menys una vegada per tot l'alumnat participant, i no només a l'alumnat que hagués fet els cursos de 10 hores.

A.3.4. Realització de les experiències pilot programades

Tal i com s'ha exposat en el capítol d'introducció a aquest informe, les experiències de realització de treball col·laboratiu amb eina Tikiwiki es varen realitzar en el segon semestre del curs 2003-04, i en el primer i segon semestre del curs 2004-05, tal i com estava previst en la proposta inicial del projecte.

A.3.5. Diagnòstic dels avantatges i inconvenients de la metodologia emprada

Es van identificar els avantatges i inconvenients de la metodologia emprada, a partir de les experiències tant per part dels alumnes implicats com dels professors.

Contributors to this page: Xavier.dePedro , mariarieradevall , gloria and system .
Page last modified on Friday 16 de December, 2005 15:37:03 CET by Xavier.dePedro.

Col·laboren [toggle]

ub.edu Logo UAB Logo
ourproject.org Logo Agaur Logo
Logo de l'ICE de la UB

Traduccions automàtiques [toggle]