Fullscreen
Print

IFUW B METODOLOGIA

La valoració del temps dedicat per l’alumne en els diferents entorns de treball possible (tradicional o wiki) és una de les dificultats amb les que es troba el professor en el procés d’avaluació. La hipòtesi de partida és que les noves tecnologies haurien d’estalviar temps a l’alumne i millorar-ne el rendiment. L’eina de valoració del rendiment són les enquestes, les taules d'autoregistre d'hores invertides, i el seu contrast amb la puntuació obtinguda per l’alumne.

Les enquestes, però, suposen una declaració expressa i voluntària de l’alumne que malgrat les bones intencions i les especificacions del professorat no deixa de ser subjectiva i els alumnes no solen ser constants en l’anotació del temps dedicat al treball o a diferents feines en la realització d’aquest. Per això creiem que cal poder objectivar i fer independent de l’usuari (l’alumne) el registre i l’estima de temps dedicat.

Permission denied

L'avaluació del contingut del treball va ser independent del mètode emprat per l'alumnat per fer el treball en grup (i s'exposa més endavant en aquest informe final).

Durant les proves amb l'alumnat no es van fer servir algunes eines que sí que són disponibles actualment amb el TikiWiki:
  • no es va fer servir el wiki de dibuixos per elaborar il·lustracions. Es pot veure un exemple de diagrames i esquemes que es poden fer a un altre treball fet amb la mateixa eina per un altre projecte: http://gclub.ub.es/tiki-index.php?page_ref_id=80(external link)
  • no es va poder treballar bé amb gràfics de resultats (gràfics de barres, dispersió XY, histogrames, etc.), atès que es van experimentar problemes tècnics amb l'eina emprada durant el desenvolupament de les pràctiques d'algunes de les assignatures participants.
  • no es va poder fer servir les taules de fulls de càlcul Wiki per la recollida de dades per que trobar-se en una versió del programa més avançada (1.9.0) que la versió amb la qual es va poder treballar duarnt el projecte amb l'alumnat (1.8.5). A hores d'ara, durant la redacció d'aquest informe final, el professorat hem estat treballant amb la versió 1.9.2 del programa TikiWiki, i les recollides de dades en taules grans són molt més fàcils i ràpides. Veure exemple a: http://tikiwiki.org/TikiSheetDemo(external link)

Contributors to this page: mariarieradevall , Xavier.dePedro and system .
Page last modified on Friday 09 de December, 2005 08:21:30 CET by mariarieradevall.

Col·laboren [toggle]

ub.edu Logo UAB Logo
ourproject.org Logo Agaur Logo
Logo de l'ICE de la UB

Traduccions automàtiques [toggle]