Fullscreen

IFUW B.1. Sessions formatives inicials

Es van fer sessions formatives per al professorat implicat (explicat més endavant en aquest informe). També es van realitzar cursos de 10 hores per a l'alumnat, sobre la metodologia de treball Wiki, anteriors a l'inici del seu ús en les assignatures per a cada quadrimestre del curs 2004-05. A més, es va fer una sessió formativa específicament als alumnes de cada assignatura i grup implicats en el projecte UniWiki (la majoria dels quals no havia fet el curset previ de 10 hores sobre metodologia de treball Wiki), d'una hora de durada, per tal d'explicar el funcionament bàsic de la nova metodologia de treball.

B.1.1. Sessió formativa per al professorat:

El taller es va repartir en 3 sessions els dies 21,22 i 23 de Juny de 2004, on es van anar treballant diferents aspectes:

 • Presentar Avantatges i inconvenients de les dues eines possibles (Wiki + OOo/Carpeta Web)
 • Escollir cada professor:
  • quina eina farà servir amb els seus alumnes
  • quina eina farem servir per generar documentació comú dels professors.
 • Explorar CD amb programes i documentació que es facilita (i que s'hauria de donar també als alumnes)
 • Discutir com fer que les dades recollides tinguin validesa estadística.
 • Escollir els criteris d'avaluació al treball dels alumnes
 • Preparar material individual de l'assignatura de cadascú.

B.1.2. Sessions formatives per a l'alumnat:

Es van fer diversos cursos d'eines informàtiques orientades a la redacció col.laborativa de documents, així com un sobre administració de portals Web col·laboratius per al món docent.

Els cursos es van impartir en edicions de 5 dies seguits, 2 hores per dia, amb la metodologia de l'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP).

En l'Annex 5 s'inclou una relació detallada dels llocs on es va fer cada curs, etc. Tot seguit, es fa una relació resumida dels cursos realitzats i dates en les quals es van impartir. Cal tenir en compte que es van pre-inscriure en total 93 persones a les 8 edicions de cursos Wiki, 26 persones als d'Ofimàtica Web (OpenOffice vinculat a Carpetes Web), i 19 persones als d'administració de Tiki CMS/Groupware. L'assistència real d'alumnes a cada curs va oscil·lar entre 5 i 15 persones.
Es van dissenyar i distribuir uns CD de Programari Lliure i Programari gratuït per als alumnes que contenien entre altres, el paquet d'ofimàtica OpenOffice, Navegador Web, Gestor de correu electrònic, Antivirus, i moltes aplicacions més (veure la relació sencera a: http://uniwiki.ourproject.org/CursWiki2_P1_DocumentarCD(external link)

B.1.2.1. Cursos de Wiki:

 • Curs d'eines informàtiques orientades a la redacció col·laborativa de documents (I): Wikis - 1. 4, 5, 6, 7 i 8 d'octubre de 2004. 11-13 h.
 • Curs d'eines informàtiques orientades a la redacció col·laborativa de documents (I): Wikis - 2. 4, 5, 6, 7 i 8 d'octubre de 2004. 19-21 h.
 • Curs d'eines informàtiques orientades a la redacció col·laborativa de documents (I): Wikis - 3. 18, 19, 20, 21 i 22 d'octubre de 2004. 9-11 h.
 • Curs d'eines informàtiques orientades a la redacció col·laborativa de documents (I): Wikis - 4. 18, 19, 20, 21 i 22 d'octubre de 2004. 16-18h.
 • Curs d'eines informàtiques orientades a la redacció col·laborativa de documents: 21, 22, 23, 24 i 25 de febrer de 2005. 9-11h.
 • Curs d'eines informàtiques orientades a la redacció col·laborativa de documents: 21, 22, 23, 24 i 25 de febrer de 2005. 16-18h
 • Curs d'eines informàtiques orientades a la redacció col·laborativa de documents: 28 de febrer, 1, 2, 3, i 4 de març de 2005. 9-11h.
 • Curs d'eines informàtiques orientades a la redacció col·laborativa de documents: 28 de febrer, 1, 2, 3, i 4 de març de 2005. 18-20h.
 • Els apunts dels cursos es poden trobar a: http://uniwiki.ourproject.org/Curs+Wiki(external link)

B.1.2.2. Cursos d'OpenOffice amb Carpetes Web (Ofimàtica Web)

 • Curs d'eines informàtiques orientades a la redacció col·laborativa de documents (II): OpenOffice amb Carpeta Web - 1. 11 i 13 octubre'04 (10-13h), i 14, 15 octubre'04 (11-13h).
 • Curs d'eines informàtiques orientades a la redacció col·laborativa de documents (II): OpenOffice amb Carpeta Web - 2. 11 i 13 octubre'04 (18-21h), i 14, 15 octubre'04 (19-21h).
 • Curs d'eines informàtiques orientades a la redacció col·laborativa de documents (II): OpenOffice amb Carpeta Web - 3. 25, 26, 27, 28 i 29 d'octubre'04 (9-11h).
 • Curs d'eines informàtiques orientades a la redacció col·laborativa de documents (II): OpenOffice amb Carpeta Web - 4. 25, 26, 27, 28 i 29 d'octubre'04 (16-18h).


B.1.2.3. Curs d'Admin. Tiki CMS/Groupware

 • Curs d'administració d'entorns Web dinàmics i col.laboratius, basats en Wiki: Admin.Tiki 7, 8, 9, 10, i 11 de març de 2005. 9-11h.
  • Per a aquest curs es va preparar un CD, que es va donar als alumnes. Consistia en un linux Live CD, basat en Knoppix 3.6 i Tiki 1.9 DR.
 • Els apunts dels cursos es poden trobar a: http://uniwiki.ourproject.org/Curs+Tiki(external link)
 • S'adjunta una còpia del CD a la memòria.
  • Image

Contributors to this page: Xavier.dePedro , mariarieradevall , gloria and system .
Page last modified on Friday 16 de December, 2005 12:59:57 CET by Xavier.dePedro.

Col·laboren [toggle]

ub.edu Logo UAB Logo
ourproject.org Logo Agaur Logo
Logo de l'ICE de la UB

Traduccions automàtiques [toggle]