Fullscreen
Print

IFUW B.5.2. “Ecologia Aplicada Bio-UB”

L'assignatura Ecologia Aplicada de l'ensenyament de Biologia a la UB és una optativa de segon cicle de 4,5 crédits (3 de teoria i 1,5 de pràctiques). Van participar en el projecte els 24 alumnes, tots ells matriculats per primer cop en l'assignatura Ecologia Aplicada.

El treball proposat per a la seva realització en grup fou en la mateixa línia dels proposats en cursos anteriors (és a dir, no s’ha proposat una nova manera d’avaluar sinó només un canvi en l’eina de realització). Per a l’alumne el treball aporta 4 punts sobre 10 màxims a obtenir junt amb un altre treball i una prova escrita. Dels 4 punts, 3 punts s’obtenen mitjançant el manuscrit presentat i 1 punt mitjançant la defensa pública al grup classe i el professorat de les seves conclusions.

El treball pretén ser una simulació d’un tipus de feina habitual dels professionals que treballen en temes de gestió d’espais naturals; i consistia en fer un treball crític sobre la gestió en un parc Natural d’algun aspecte relacionat o presentat a l’assignatura d’Ecologia Aplicada. La major part de la feina consistia en recopilar informació i, el més difícil, fer un guió i estructurar el treball i després fer la valoració crítica de la informació obtinguda.

Es feren dos grups d’alumnes que treballaven en diferents parcs naturals i només es va oferir la metodologia Wiki a un d’ells per tal de poder comparar els resultats obtinguts amb diferents eines de treball (‘grup wiki’ vs. grup ‘no-wiki’).

Els alumnes s’organitzaren en equips de treball autònom i independents de 3-4 persones. Així, en principi s’oferiren 4 treballs amb Wiki i 4 no Wiki.

Alguns alumnes trobaren dificultats tècniques i de dedicació de temps per a l’ús del nou sistema respecte al tradicional. Com que no volíem que el fet de participar en el projecte fos un inconvenient pels alumnes vàrem deixar el seu ús com a opcional. Així, de la relació inicial Wiki:no Wiki de 1:1, passàrem a la final de 1:3.

A la pàgina Wiki corresponent a l'assignatura se'ls oferia una pàgina a cada grup de treball, amb un fòrum de comunicació associat i una galeria d'arxius i una d'imatges.

Tots els alumnes contestaren l’enquesta, però en aquest informe només s’hi inclouen 20 de les 24, donat que 4 alumnes entregaren el treball en segona convocatòria.

L’avaluació de cada alumne no s’ha fet de manera individual sinó la mateixa per a tots els integrants del grup, donat que la utilització del Wiki no ha estat feta amb la correcció necessària (és a dir, treballant-hi directament) sinó usant altres programes i només incorporant el text definitiu en cada fase de desenvolupament del treball.


Contributors to this page: Xavier.dePedro , mariarieradevall and system .
Page last modified on Friday 16 de December, 2005 13:58:40 CET by Xavier.dePedro.

Col·laboren [toggle]

ub.edu Logo UAB Logo
ourproject.org Logo Agaur Logo
Logo de l'ICE de la UB

Traduccions automàtiques [toggle]