Fullscreen
Print

IFUW B.5.3. “Ecologia Aplicada CCAA-UAB”

En el projecte original la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) havia de participar amb dues assignatures, l’Ecologia Aplicada de la llicenciatura de Biologia i l’homònima de Ciències Ambientals. Per raons del repartiment de la docència al departament el curs 2004-2005, el professor va veure reduïda la seva assignació de docència a l’assignatura de Biologia, per la qual cosa, finalment, el projecte només es va poder aplicar a l’assignatura de Ciències Ambientals.

L’ Ecologia Aplicada de Ciències Ambientals (CCAA) a la UAB (a partir d'ara, es podrà fer referència a l'assignatura com a EAUAB) és una assignatura troncal de segon cicle. Té 6 crèdits, 3 de teoria i 3 de pràctiques. La proposta d’utilització del Wiki era a les pràctiques. Aquestes consisteixen en l’estudi de la contaminació d’un riu. Els alumnes visiten un dia el riu on agafen mostres de macroinvertebrats bentònics i mesuren l’índex QBR, passen una tarda al laboratori determinant els macroinvertebrats i una altra tarda analitzant més dades biològiques i químiques de la conca de la Tordera que nosaltres els proporcionem. Finalment, els alumnes han de fer un treball de tipus científic, molt pautat (veure les instruccions a l’apèndix) sobre la contaminació a la Tordera o en altres rius.

El curs 2004-2005 hi va haver 3 grups de pràctiques de 20-25 alumnes, un per setmana. Cada grup es divideix en 5 subgrups de 4 (3-5) persones cadascun. Les pràctiques i el treball el fan conjuntament tots els alumnes del grup i la nota que se’ls dóna és la mateixa per a tots ells. Els alumnes tenen un mes des de l’acabament de les pràctiques per a entregar el treball.

A cadascun dels grups se’ls va preguntar si desitjaven participar en aquest projecte d’innovació docent. Si responien afirmativament es sortejava quins subgrups feien el treball amb Wiki i quins sense Wiki. No era possible per un subgrup triar la manera de fer-lo, ni amb ni sense Wiki.

El primer i el tercer grup van respondre afirmativament, mentre que el segon no va voler participar en l’experiment. Per tant, per a l’estudi només van quedar 2 grups amb 5 subgrups el primer i 6 el tercer.

Als alumnes que els va tocar l’experiment Wiki se’ls va donar un full d’instruccions (modificació del minimanual dels alumnes, veure document en annex 0, "Instruccions per als alumnes") i els vaig fer una presentació a la sala d’ordinadors d’una mitja hora.

Prèviament ja havia format els subgrups a UniWiki i havia creat les corresponents pàgines seguint les instruccions que reprodueixo també a l’Annex 1.3 ("Instruccions pel professor").

Vaig passar enquestes només al tercer grup de pràctiques, ja que encara no les tenia pel primer grup.

El professor per a tots els grups i subgrups d'aquesta assignatura i universitat sempre és el mateix (Josep Piñol, Ecologia Aplicada de CCAA de la UAB)

Les enquestes i taules d'autoregistre d'hores les van entregar els alumnes dins un sobre tancat, nominal, a final de l'assignatura junt amb el treball en grup. Aquest sobre no va ser obert, tal i com es va comprometre el professorat amb l'alumnat, fins que les notes dels treballs ja van ser posades i notificades a l'alumnat.

Contributors to this page: Xavier.dePedro , gloria and system .
Page last modified on Friday 16 de December, 2005 14:03:26 CET by Xavier.dePedro.

Col·laboren [toggle]

ub.edu Logo UAB Logo
ourproject.org Logo Agaur Logo
Logo de l'ICE de la UB

Traduccions automàtiques [toggle]