Fullscreen
Print

IFUW B.5.4. “Ecologia Funcional”


Tots els alumnes van presentar un treball de col•laboració fet amb l’eina WIKI, raó per la qual no es poden comparar pels resultats de les enquestes entre alumnes que han treballat amb wiki i sense. Es van fer tres grups, de 8 a 16 alumnes cadascun.
L’avaluació del treball va ser individual i es va considerar tant l'extensió i qualitat científica de la part incorporada per cada alumne, com la seva contribució al treball conjunt (revisió i adequació de continguts, repartició de tasques, etc). (veure apartat de criteris d'avaluació en aquest informe final).Contributors to this page: gloria , mariarieradevall and system .
Page last modified on Saturday 10 de December, 2005 21:40:23 CET by gloria.

Col·laboren [toggle]

ub.edu Logo UAB Logo
ourproject.org Logo Agaur Logo
Logo de l'ICE de la UB

Traduccions automàtiques [toggle]