Fullscreen
Print

IFUW B.5.5. “Fisiologia Vegetal Aplicada”

La Fisiologia Vegetal Aplicada és una assignatura troncal de segon cicle de la llicenciatura de Biologia. Té 10,5 crèdits, 6 de teoria i 4,5 de pràctiques. Al llarg del curs cada alumne realitza dos treballs: un avant-projecte sobre un tema de lliure elecció, i una memòria de les pràctiques. Els treballs es poden fer en grup o de manera individual.

Per provar l’eina Wiki es va triar el treball de pràctiques per la seva unitat temàtica. Les pràctiques consistèixen en el seguiment d’un cultiu de Poinsettia en hivernacle al que s’apliquen dos tractaments de reg diferencials. En base a un únic disseny experimental, cada setmana un grup diferent d’alumnes es fa càrrec del cultiu i s’encarrega de prendre mesures de paràmetres climàtics, intercanvi de gasos, estat hídric i anàlisi de creixement. Al final del cultiu els professors elaboren les dades i les penjen als dossiers. Finalment els alumnes han de redactar una memòria (molt pautada) en base a les dades recollides entre tots els alumnes al llarg de les 8 setmanes que dura el cultiu.

Van participar en el projecte els 68 alumnes matriculats per primer cop en l'assignatura. Com que la càrrega docent de l’assignatura és elevada, es va proposar la utilització del wiki de manera voluntària i es va oferir una sessió informativa sobre el seu funcionament (en horari de classe) a la que varen assistir gairebé tots els alumnes.

Es van formar 21 equips (d’1 a 5 alumnes) dels quals tres (11 alumnes en total) es varen oferir voluntaris per provar l’eina, però finalment només dos equips (9 alumnes) van fer servir el wiki, encara que de forma incorrecta (treballant amb d’altres programes i utilitzant l’eina per penjar el material i com a fòrum de discussió).


Contributors to this page: DolorsSant and system .
Page last modified on Thursday 08 de December, 2005 18:28:52 CET by DolorsSant.

Col·laboren [toggle]

ub.edu Logo UAB Logo
ourproject.org Logo Agaur Logo
Logo de l'ICE de la UB

Traduccions automàtiques [toggle]