Fullscreen
Print

IFUW B.5.6. “Multimèdia”

Han participat al projecte 32 alumnes, tots els matriculats a l'assignatura, que van optar pel sistema d'avaluació continuada, en grups de 6 a 8 alumnes. Tots els grups han treballat amb wiki.
Això ha permès canviar la metodologia de l'assignatura reduint les classes magistrals convencionals a cinc sessions, mentres que la resta ha estat invertida en sessions pràctiques, demostracions, treball de grup i tutories individuls i de grup. Aproximadament la meitat de les clases eren no presencials, és a dir que no era obligatòria l'assistència ja que els treballs es podien realitzar de manera remota. Tot i això l'índex d'assistència ha estat molt alt durant tot el curs, a tots els tipus de sessions, degut, segons els propis alumnes, al contingut pràctic de les sessions.
L'avaluació s'ha realitzat per grups. La qualificació de cada alumne ha estat la del treball col·laboratiu de cada grup (pàgines wiki, converses al fòrum), combinada amb l'avaluació de les evidències d'aprenentatge presentades individualment per cada alumne. La flexibilitat de l'eina wiki ha permès als alumnes presentar aquesta informació en un format lliure de diari d'aprenentatge amb enllaços a la informació rellevant.


Contributors to this page: Xavier.dePedro , lluisanunez and system .
Page last modified on Friday 09 de December, 2005 00:38:27 CET by Xavier.dePedro.

Col·laboren [toggle]

ub.edu Logo UAB Logo
ourproject.org Logo Agaur Logo
Logo de l'ICE de la UB

Traduccions automàtiques [toggle]