Fullscreen
Print

IFUW B.5.8. “Salut i Medi Ambient”

És una assignatura de 6 crèdits, optativa de la diplomatura d'Infermeria de l'Escola Universitària d'Infermeria de Sant Joan de Déu, adscrita a la Universitat de Barcelona (EUI SJD. C/ Santa Rosa 39-57. 08950 Esplugues. http://eui.hsjdbcn.org).(external link) La major part de l'alumnat que la cursa és de primer curs, de prop de 18-19 anys d'edat, i molt sovint no han escollit Infermeria com a primera opció de carrera. Generalment, a més, tenen molt poc coneixement inicial de tot allò referent a la informàtica, i per aquesta raó, se solen invertir algunes hores de les primeres setmanes de classe per anivellar l'alumnat amb el mínim coneixement de l'ús del correu-e, i de l'accés i interacció a la pàgina Web de l'assignatura (on han de realitzar altres activitats en línia, que no són objecte d'aquest projecte i que seran explicades en un altre lloc).

La dinàmica d'aquesta assignatura contempla avaluació contínua de l'aprenentatge de l'alumnat, sense examen final, i amb treball guiat de l'estudiant, tant setmanalment, com al llarg del trimestre en el treball per grups. Per aquesta raó, es deixa una de cada 4 hores setmanals de classe per que puguin accedir a l'aula d'ordinadors de l'escola i fer part de les activitats no presencials necessàries pel correcte seguiment de l'assignatura. Així, tenen accés a ordinadors connectats a xarxa amb prou freqüència com per que no sigui un factor limitant per al treball en grup. Val a dir que molts dels alumnes (entre un 30 i un 50% dels alumnes) compaginen estudis amb feina, raó per la qual solen tenir dificultats per assistir presencialment a classe i realitzar presencialment les activitats encomanades.

Així, van participar 25 alumnes de l'assignatura del curs 2004-05, en grups d'entre 3 i 4 alumnes cadascun. Havien de fer un treball d'ampliació d'un tema per cada grup (un problema ambiental d'actualitat que afectés la salut de les persones i dels ecosistemes), en el que havien d'incloure una anàlisi crítica discutida i fonamentada amb dades de referència elaborada per tot el grup, a partir d'una pauta suggerida pel professorat.

Es va escollir a l'atzar que els grups 1, 3, 5, i 7 poguessin treballar amb el Wiki, i que els grups 2, 4, 6, i 8 no en poguessin fer-ne ús. Es va explicar als alumnes durant algunes de les hores de classe per treball autònom, com fer servir el Wiki per facilitar la redacció col·laborativa entre els integrants del grup.
El format final d'enrega va ser en paper.

Les enquestes i taules d'autoregistre d'hores les van entregar els alumnes dins un sobre tancat, nominal, a final de l'assignatura junt amb el treball en grup. Aquest sobre no va ser obert, tal i com es va comprometre el professorat amb l'alumnat, fins que les notes dels treballs ja van ser posades i notificades a l'alumnat.

Contributors to this page: Xavier.dePedro and system .
Page last modified on Friday 16 de December, 2005 15:15:43 CET by Xavier.dePedro.

Col·laboren [toggle]

ub.edu Logo UAB Logo
ourproject.org Logo Agaur Logo
Logo de l'ICE de la UB

Traduccions automàtiques [toggle]