Fullscreen
Print

IFUW C RESULTATS

En tos els gràfics referents a les respostes de les enquestes, l'eix vertical indica el nombre de respostes, i l'eix horitzontal indica el grau d’acord expressat de 1 (molt en desacord) a 5 (Molt d’acord), segons les afirmacions que es fan a l'enquesta (Annex 1.6).Contributors to this page: Xavier.dePedro and system .
Page last modified on Tuesday 13 de December, 2005 11:04:24 CET by Xavier.dePedro.

Col·laboren [toggle]

ub.edu Logo UAB Logo
ourproject.org Logo Agaur Logo
Logo de l'ICE de la UB

Traduccions automàtiques [toggle]