Fullscreen
Print

IFUW C.4. Enquesta a l'alumne sobre els punts forts i punts febles d'aquestes noves eines de treball col·laboratiu per a la redacció de documents

Per a l'alumnat vam realitzar un enquesta durant el primer any del projecte (versió lnicial), que va ser refinada i millorada posteriorment amb l'ajut del Servei d'Assessorament Metodològic de l'Institut de Ciències d'Educació de la UB, donant lloc a la versió definitiva.

La versió inicial (Annex 1.5; http://gclub.ourproject.org/dl41)(external link) va ser emprada en les assignatures Avaluació d'Impacte Ambiental, curs 2003-04, i en Ecologia Aplicada-CCAA-UAB 2004-05. La versió definitiva ( Annex 1.6; http://uniwiki.ourproject.org/dl71(external link) ) va ser emprada posteriorment, en les altres assignatures participants, i en les edicions posteriors de les assignatures anteriors.

Val a dir que la versió definitiva de l'enquesta contenia ítems de diferent naturalesa, que comportaven que alguns tipus de feines fossin comptabilitzades en diversos ítems alhora per alguns alumnes. Per exemple, les hores de tutoria presencial o telemàtica, o les de trobades presencials vs. comunicació no presencial entre els membres del grup, amb les d'estructuració del treball, decisió del tema, intercanvi de fitxers i materials, etc. Ha estat tingut en compte en les assignatures per tal d'evitar l'error possible associat, però per edicions futures cal separar les 4 últimes files de la taula de les anteriors.

En analitzar els resultats definitius ens vam adonar que:
  • El fet de que alguns dels ítems no s'apliquessin a tots els grups i assignatures feia confondre a alguns alumnes i anotar-hi hores inexistents. Per exemple, la preparació de la presentació oral només s'aplicava a Ecologia Aplicada-UB.
  • Alguns alumnes van apuntar hores en setmanes consecutives en la taula, quan de fet no corresponien a setmanes consecutives. Va caldre depuració posterior d'errors en les taules, sincronitzant els números de setmana per a tots els alumnes.
  • Algun alumne va posar creus enlloc d'hores en cada cel·la de la taula, pel que s'ha invalidat. Cal posar més èmfasi en properes vegades que posin el temps en hores, i no en forma de creus.


Contributors to this page: Xavier.dePedro , gloria , mariarieradevall and system .
Page last modified on Sunday 11 de December, 2005 23:59:39 CET by Xavier.dePedro.

Col·laboren [toggle]

ub.edu Logo UAB Logo
ourproject.org Logo Agaur Logo
Logo de l'ICE de la UB

Traduccions automàtiques [toggle]