Fullscreen
Print

IFUW C.4.1.2. Mètode de treball emprat

Notació de les figures:
Grau d’acord expressat de 1 (molt en desacord) a 5 (Molt d’acord) amb les següents afirmacions:
Per intercanviar informació amb els meus companys de classe de cara a redactar el treball; he fet servir les següents eines
Q25: Disquet; CD; memòries USB; ... 			
Q26: Telèfon
Q27: Missatgeria instantània o xat (jabber; msn; ...)
Q28: Correu-e


Q29: Wiki
Q30: Carpeta Web (WebDAV)
Q31: Fòrum-e
Q32: Trobades presencials


Assignatura “Avaluació d'Impacte Ambiental”

Els alumnes que van treballar amb el Wiki es van estalviar haver de fer servir tant els disquets o memòries USB (Figura Q25 – AIA0405), aparentment van fer servir menys el telèfon (Q26 – AIA 0405), no van fer servir tant el correu-e com els alumnes que van emprar la metodologia tradicional de treball en grup (Figura Q28 – AIA 0405). Cal afegir que la pregunta 29 de l'enquesta (grau d'utilització del Wiki, Figura Q29 – AIA 0405) mostra que els alumnes que no feien servir el Wiki el confonien amb la Web de suport, on també s'hi connectaven per fer servir els fòrums, i llegir les notes i avisos del professorat, etc., però no per a redactar col·laborativament textos via Wiki doncs no estaven habilitats per fer-ho.

Image


Assignatura “Ecologia Aplicada Bio-UB”

En els alumnes d’Ecologia Aplicada (EAUB) que van fer servir metodologia Wiki, van haver molt menys la majorai de mtijans informàtics habituals (disquet, usb, telèfon, correu-e), ni el xat o missatgeria instantània com ho van fer els de metodologia tradicional (Fig. Q25-EAUB, Q26-EAUB, Q27-EAUB, Q28-EAUB). El Wiki el van fer servir més que els de metdologia tradicional, evidentment (Fig. Q29-EAUB), i van fer menys trobades presencials que els seus companys (Fig. Q32-EAUB).


Image

Image


Image

ImageImage


ImageAssignatura “Ecologia Funcional”

La forma d’intercanviar informació per la realització del treball conjunt ha estat majoritariament el correu electrònic, els sistemes de missatgeria instantania i la trobada presencial. Destaca també que molts alumnes fan servir el Wiki com a eina d’intercanvi d’informació.
Image


Assignatura “Fisiologia Vegetal Aplicada”

En aquest bloc de respostes cal remarcar la absència gairebé total de respostes en blanc. En general les respostes es troben molt polaritzades a favor d’uns determinats mètodes i en contra d’altres. De les dades obtingudes es desprèn que la forma d’intercanviar informació per la realització del treball de pràctiques de Fisiologia Vegetal Aplicada ha estat majoritariament el disquet i la memòria USB (Fig. Q 25 - FVA), seguida del correu electrònic (Fig. Q 28 - FVA), la trobada presencial (Fig. Q 32 - FVA) i el telèfon (Fig. Q 26 - FVA). Els mètodes menys utilitzats pels alumnes han estat el Wiki (Fig, Q 29 - FVA),, la capeta web (no mostrat), el fòrum electrònic (Fig. Q 31 - FVA) i el control de versions (no mostrat) destacant els elevats percentatges de respostes molt en desacord. Pel que fa a la utilització de sistemes de missatgeria instantània.(Fig. Q 27 - FVA) la resposta es troba més repartida.

Image


Assignatura “Salut i Medi Ambient”

Els alumnes que van treballar amb el Wiki es van estalviar haver de fer servir tant els disquets o memòries USB, una mica més el fòrum-e per comunicar-se entre ells (Alumnes de primer quadrimestre de primer curs de la carrera, en procés de socialització a la universitat, i descobrint en molt s casos les tecnologies de la Informació i de la Comunicació). La resta dels resultats d'aquests gràfics no mostren diferències prou aparents. Només queda destacar que la pregunta 29 de l'enquesta (grau d'utilització del Wiki, Figura del Q29 - SIMA) mostra que els alumnes que no feien servir el Wiki el confonien amb la Web de suport, on també s'hi connectaven per fer servir els fòrums, i llegir les notes i avisos del professorat, etc.

ImageRESUM

Com a resum del bloc de preguntes referents al mètode de treball emprat, queda molt clar el desplaçament de mètodes més comuns de comunicació (telèfon, xat-missatgeria instantània, Correu-e) i d’intercanvi de disquets cap a l’alternativa ofertada per la tecnologia Wiki, quan s’hi tenia accés. Se sobrentén que no en van necessitar emprar tant els altres mitjans més comuns de comunicació a distància per que amb el Wiki veien parcialment satisfetes algunes de les necessitats de comunicació que tenien els seus companys que feien servir metodologia tradicional.

Les trobades presencials es van veure, a més, disminuïdes en els grup d'alumnes que feien servir metodologia Wiki.


Contributors to this page: Xavier.dePedro , DolorsSant , gloria , mariarieradevall and system .
Page last modified on Friday 16 de December, 2005 20:01:21 CET by Xavier.dePedro.

Col·laboren [toggle]

ub.edu Logo UAB Logo
ourproject.org Logo Agaur Logo
Logo de l'ICE de la UB

Traduccions automàtiques [toggle]