Fullscreen
Print

IFUW C.6.3. La distribució de l'esforç és més equilibrat en el temps dels alumnes que han fet servir Wiki respecte els que no ho han fet servir?

Assignatura “Avaluació d'Impacte Ambiental 2003-04”

Els resultats es mostren a la "Figura Evolució de la dedicació d'un alumne mitjà AIA 03-04 de cada grup al llarg del curs (hores per alumne per setmana, en barres apilades per ítems". Les barres amb fons blanc corresponen al Grup 1, utilitzant el Wiki, amb 10 alumnes, i (b) Les barres amb fons gris, al grup 2, utilitzant ofimàtica Web (OpenOffice i Carpeta Web), tenien 20 alumnes. S'han envoltat amb un cercle els números de les setmanes en que va haver-hi reunió presencial de tot el grup amb el professor (setmanes 1, 5 i 8). Els treballs eren del mateix tipus aplicats a un lloc diferent cadascun, con idèntica dificultat per a aconseguir informació, etc.

En general, els alumnes van invertir més temps com més s'acostava la data de trobada en persona amb el professor per a avaluar l'evolució del treball, així com com més s'acostava la data límit d'entrega. Després de les primeres setmanes d'aquestes trobades (setmanes 1 i 5), els alumnes van invertir menys temps que el que correspondria al fet de quedar menys temps per a entregar-lo; evidentment aquesr fet no es compleix després de l'última trobada en persona (setmana 8), a una setmana de l'entrega final.

Comparativament entre grups, els alumnes que van utilitzar el Wiki (grup 1) van invertir més temps al treball (com a mitjana per alumne) durant les primeres setmanes que els que van utilitzar ofimàtica Web (grup 2), que van invertir més temps durant les tres últimes setmanes (especialment l'última). En la mateixa línia, el major esforç setmanal realitzat pels alumnes del grup 1 es va donar a mitat del període (Setmana 5), mentre que els alumnes del grup 2, ho van fer l'última setmana, just abans d'entregar el treball (Il·lustració 2). A més, tal esforç setmanal màxim del grup 2 va ser superior, inclús, al màxim de dedicació setmanal del grup 1 (que utilitzava el Wiki).

Image

Figura Evolució de la dedicació d`un alumne mitjà AIA 03-04


El Wiki es mostra com una eina que ajuda a distribuir temporalment d'una forma més equilibrada l'esforç de processat de la informació arreplega per a l'elaboració del treball (gràfic anterior). En este cas concret analitzat, els alumnes que van utilitzar el Wiki van haver d'invertir una mica més de temps en l'edició del document, perquè van haver de familiaritzar-se amb el nou entorn Web de treball; era la primera vegada que ho utilitzaven (en tots els casos del grup 1), i no havien rebut més formació específica en l'ús de Wikis que 1 h d'entrenament bàsic per part del professor durant la primera setmana de pràctiques. És de preveure que, una vegada familiaritzat l'alumnat amb este nou sistema de redacció col.laborativa de documents, el temps invertit en l'edició del document baixe considerablement, respecte a realitzar treballs amb ofimàtica estàndard. El seu estil únic de format ràpid per als documents permet als alumnes concentrar el seu esforç en el contingut del treball, i no tant en el format dels estils de títols, fonts, paràgrafs, paginació, etc. (ja sigui per que s'utilitza un estil únic per a tots els alumnes inevitablement). A més, el Wiki està dissenyat per a poder realitzar la majoria d'accions bàsiques d'edició d'un document sense alçar les mans del teclat (encara que hi ha botons gràfics seleccionables amb el ratolí de l'ordinador); mentre que amb l'ús de l'ofimàtica estàndard, pocs són els alumnes que no necessiten recórrer constantment a executar instruccions d'edició amb el ratolí.

Assignatura "Avaluació d'Impacte Ambiental 2004-05"

No s'observen diferències aparents en l'evolució de la dedicació temporal de l'alumnat amb metodologia Wiki i metodologia Tradicional al llarg de les diferents setmanes de durada del treball en grup, en la Figura “Dedicació ( h/setmana) – AIA 0405”

Image


Assignatura "Ecologia Aplicada (Bio-UB)"

Tot i que en qualsevol de les eines de treball emprades pels alumnes d’EAUB s’aprecia un increment del temps de dedicació promig per estudiant aprop de la data d’entrega, sí que s’aprecia un cert millor repartiment del temps i que l’esforç final no és tant gran en els alumnes ’Wiki’ respecte als ‘no Wiki’.(Fig. Dedicació- EAUB)

Image


Assignatura "Salut i Medi Ambient"

S'ha obtingut que el major esforç en inversió de temps per al treball el fan els alumnes cap a la meitat del trimestre (moda de la distribució de les barres fosques, per al sistema tradicional), en el cas dels que no han fet servir Wiki. Els que si que l'han fet servir han invertit més temps durant les darreres setmanes de la durada del treball.

ImageRESUM

Es pot constatar que l'alumnat té tendència d'acumular l'esforç cap a les darreres setmanes abans de la data de trobada presencial amb el professorat, o sobre tot, abans de la data final d'entrega del treball. Hi ha casos d'assignatures en que la setmana màxima dedicació de l'alumnat al treball no ha estat la darrera (AIA 2003-04, EAUB), però aquest fet no és comú a totes les assignatures,


Contributors to this page: Xavier.dePedro , gloria , mariarieradevall and system .
Page last modified on Friday 16 de December, 2005 19:20:52 CET by Xavier.dePedro.

Col·laboren [toggle]

ub.edu Logo UAB Logo
ourproject.org Logo Agaur Logo
Logo de l'ICE de la UB

Traduccions automàtiques [toggle]