Fullscreen
Print

IFUW D.3. Proposta de metodologia de treball per als grups d'estudiants que han de redactar documents i elaborar il·lustracions de forma consensuada

La metodologia de treball i redacció col·laborativa basada en Wiki (“metodologia Wiki”) comprèn tant una filosofia o concepció de la forma de treballar tipus Wiki (“filosofia Wiki”, a partir d'ara), com una tecnologia informàtica de tipus Wiki (“tecnologia Wiki”, segons definició i prototip inicial de Wiki de Ward Cunningham, 1995) per compartir la informació, seguir els canvis i mantenir una còpia accessible de totes les versions.

La “filosofia Wiki” de treball comporta que:
 1. requereix perdre la por a que els altres vegin els documents de treball de cadascú, i que puguin fer-ne canvis. Cada persona permet que el seu document de treball sigui llegit i modificat per les altres persones del seu grup de treball, al llarg de tot el procés de la seva elaboració.
 2. s'incentiva la participació dels companys de grup per aportar millores al treball en tot moment, i en qualsevol apartat.

La “tecnologia Wiki” permet que:
 1. es pugui aplicar el format habitual a un document de forma senzilla i ràpida (d'aquí ve el seu nom, atès que “Wiki-Wiki” vol dir ràpid, en Hawaià), sense haver d'aixecar les mans del teclat.
 2. qualsevol persona pugui veure i/o modificar la informació del document. Es poden assignar fàcilment permisos als documents i grups d'usuaris, per tal de configurar multitud d'escenaris de treball col·laboratius.
 3. es pot rebre avís per correu-e (o sindicació de notícies RSS) quan algú comenta o fa canvis en una pàgina del document, destacant els canvis introduïts en la nova versió.
 4. es poden visualitzar fàcilment a posterior quins han estat els canvis introduïts entre qualsevol parell de versions d'un document.
 5. es pot recuperar text escrit per altres persones que hagi estat modificat o esborrat.

A rel de l'experiència adquirida amb el projecte, es pot suggerir una mena de “Manual de bones pràctiques amb la metodologia Wiki”, que conté els següents punts:
 1. Convé evitar que els alumnes vulguin definir l'estructura del seu treball a través de mitjans telemàtics (fòrums, wiki, correu-e). Cal definir bé l'estructura inicial del treball, ja sigui per que el professorat suggereix una estructura inicial concreta per començar a treballar i repartir-se tasques i calendari de treball, o bé per que l'alumnat el defineix en sessió presencial davant d'una pissarra, etc.
 2. Els grups de treball grans necessiten tecnologia Wiki. Alguns grups de 4 persones han tret profit de la metodologia Wiki però altres no. Els grups de treball a partir de 8 persones si que han tret profit del seu ús (Ecologia Funcional'05, Avaluació d'Impacte Ambiental'05).
 3. L'estructura inicial del document es pot anar perdent, i hi poden aparèixer redundàncies d'informació, etc. Es requereix feina periòdica de reestructuració i síntesi de la informació introduïda. A priori es pot pensar que qualsevol persona podria participar en aquesta tasca, però l'experiència en aquest projecte en ha indicat que és vital la figura dels caps de redacció del conjunt treball.
  .
  Es poden fer una sèrie de recomanacions addicionals (que variaran lleugerament si no es fa servir la tecnologia Wiki del portal Tikiwiki CMS/Groupware (Tiki) sinó un altre com el Mediawiki, dfWiki, etc.):
  .
 4. Definir una estructura de pàgines Wiki (estil llibre de contingut, amb la funcionalitat anomenada "Estructures" en el Tiki).
  • Fer que cada pàgina sigui el més petita possible en subapartats per tal d'evitar al màxim els intents d'edicions simultànies de la mateixa pàgina Wiki del document.
 5. Incloure les taules petites directament en el text amb el format Wiki propi per crear i editar directament les taules en el cos de la pàgina.
 6. En canvi, incloure les taules grans o complexes per recollir dades amb la funcionalitat TikiSheet de taules i fulls de càlcul (veure exemple de la nova funcionalitat de Tiki 1.9. a: http://tikiwiki.org/TikiSheetDemo).(external link)
  • Aquesta funcionalitat en un futur podria generar i incloure directament via Web els gràfics vinculats a les taules de dades en la Web.
 7. Sobre el treball amb gràfics de resultats en planes Wiki:
  1. Per incorporar gràfics en pàgines Wiki, cal generar-los sobre un full de càlcul extern al Tiki i pujar els gràfics com a imatges directament a la pàgina Wiki en la qual es treballa, (mentres no es millori la funcionalitat TikiSheets ). Això es pot fer colocant el cursor sobre el tros de text on es vol incloure el gràfic, i pujar la imatge via la funcionalitat "Puja foto").
  2. Per generar els gràfics d'un full de càlcul extern (com Open Office Calc, o M$ Excel), la manera més fàcil es posar-los tots en un document de text en blanc (via copiar i enganxar), i guardar posteriorment el document en format de pàgina Web (html, que guardarà tots els gràfics en format d'imatge d'extensió ".gif" en el mateix directori que l'arxiu html generat, o en una carpeta del mateix nom que l'arxiu html, depenent del programa de full de càlcul emprat). Llavors es poden anar pujant els gràfics com a imatges o fotos a la pàgina Wiki, segons el procediment explicat en el punt anterior.
 8. Per portar una mica de control i coordinació sobre l'estat de finalització de cada pàgina Wiki del treball, es poden crear diverses categories de contingut amb numeració correlativa per indicar el grau de finalització del treball, i categoritzar així cada pàgina o taula de dades sobre la qual es treballi.
 9. Un cop acabada l'edició de totes les pàgines del treball, es pot preparar per imprimir tota la estructura de pàgines Wiki de cop ("exportar en html") a través de la opció del menú "Wiki > Multi-impressió" i escollir llavors la estructura sencera i ordenada de pàgines Wiki a imprimir. Això seria l'equivalent de treballar amb un document mestre i subdocuments amb l'Ofimàtica estàndard.
  • Cal llavors guardar en el disc dur com a Pàgina Web completa (amb imatges) aquest document html sencer que hem generat a través del Wiki i que encara tenim en el navegador Web.
  • Cal obrir llavors el document html amb un editor de textos, i guardar o exportar, segons calgui, en format document de text (amb Open Office, exportar a format ".sxw" ó ".odt"). Tancar el document html. Obrir el document de text amb format propi que haguem generat (".sxw" o ".odt", en el nostre exemple). Cal saber que en el cas d'OpenOffice, tot el text és obert dins una taula que consta com d'1 o 2 pàgines d'extensió, malgrat el text de debò en tingui moltes més: Cal treure el text d'aquesta taula i guardar en un document nou del mateix programa. Llavors podem començar a editar ja directament el treball en el programa d'edició de textos, afegint i modificant els estils i formats que es desitgin (index paginat inicial, capçalera, peu de pàgina, paginació adequada de les seccions, etc.).
 10. Abans d'imprimir, cal fer la feina "Cap de redacció" que s'esmentava anteriorment en aquest informe:
  • eliminar repeticions,
  • sintetitzar idees,
  • unificar estils i formats, (que seran els mínims gràcies al full d'estil ".css" unificat amb que treballa en Wiki per a totes les seves pàgines)
  • depurar l'ortografia i gramàtica del redactat (el navegador Web Konqueror, per a GNU/Linux, és formidable per aquesta tasca directament mentre s'edita una plana Wiki, de forma similar a la comprovació automàtica mentre s'escriu de la Ofimàtica estàndard)
  • eventualment, passar a format ".pdf" (via OpenOffice, PdfCreator, o htmldoc, tots tres de programari lliure i els primers dos traduïts ja al català, etc.).

Contributors to this page: Xavier.dePedro and system .
Page last modified on Friday 16 de December, 2005 20:35:36 CET by Xavier.dePedro.

Col·laboren [toggle]

ub.edu Logo UAB Logo
ourproject.org Logo Agaur Logo
Logo de l'ICE de la UB

Traduccions automàtiques [toggle]