Fullscreen
Print

IFUW F. Agraïments

  • Teresa Pañell, Cap de la Biblioteca de la Facultat de Biologia de la UB i tot el seu equip. Per què ens va cedir amablament un aula d'informàtica i els recursos que tenia al seu abast per fer múltiples reunions amb professors i alumnes.

  • Vicente J.Ruiz Jurado, Administrador del servidor d'internet http://ourproject.org.(external link) Per poder allotjar totes les webs del projecte UniWiki, gràcies a fer servir llicències de copyright de Creative Commons (Copyleft) i pel seu suport constant.

  • Pablo Muniz i Àlvaro Tejero, Administradors del servidor http://alqua.org.(external link) Per allotjar en el seu servidor les carpetes Web (Webdav), que es van fer servir en els cursos del projecte UniWiki, i per compartir dades i documents entre el professorat.

  • Tot el Personal Docent Investigador i Personal d'Administració i Serveis de la facultat de Biologia, especialment per la paciència i comprensió mostrada, durant tot el període d'elaboració del treball en grup sota aquestes noves metodologies en les assignatures participants del projecte UniWiki.

  • A tota la comunitat TikiWiki, que ha fet possible aquesta peça de programari tan útil per a la redacció col·laborativa de documents, dins i forta de l'aula, igualment útil per a moltes altres finalitats de treball col·laboratiu. I en especial, a Sylvie Greverend, per la seva incansable tasca de depuració d'errors del programari amb què ens hem trobat en l'activitat quotidiana del projecte UniWiki, sense desmerèixer tots els altres programadors i usuaris que hi han col·laborat en millorar el programari Tiki CMS/Groupware dia a dia, versió a versió.

Contributors to this page: Xavier.dePedro , gloria and system .
Page last modified on Monday 19 de December, 2005 12:51:46 CET by Xavier.dePedro.

Col·laboren [toggle]

ub.edu Logo UAB Logo
ourproject.org Logo Agaur Logo
Logo de l'ICE de la UB

Traduccions automàtiques [toggle]