Fullscreen
Sol·licitud al programa REDICE04 (Institut de Ciències de l'Educació-UB) (Cached)

REDICE 0406 Projecte

Index

text per la sol·licitud

I Descripció de l’equip de treball


1. Nom i dades de l’investigador principal.

Maria Rieradevall, Professora Titular, Departament d'Ecologia, Universitat de Barcelona.

2. Dades dels membres de l’equip: nom i cognoms, NIF, categoria, departament i institució.

 • Pilar López Laseras, 37723904 V, Professora titular, Departament d'Ecologia, Universitat de Barcelona, 934021515, marilopez@[email protected]
 • Dolors Sant Vilella, 37254232 M, Professora titular, Departament de Fisiologia Vegetal, Universitat de Barcelona, 619361124 // 934021465, dsant@[email protected]
 • Xavier de Pedro Puente, 43692118 F, Professor Col·laborador, Departament d'Ecologia, Universitat de Barcelona, 934021508, xavidp@[email protected] // xavier.depedro@[email protected]

3. Currículum del grup en relació amb projectes d’innovació i recerca sobre docència universitària (5 últims anys): projectes obtinguts, participació en congressos, jornades i seminaris, publicacions.

(treure informació de la sol·licitud anterior)

II Projecte de recerca


1. Títol del projecte

Anàlisi dels avantatges i inconvenients de l'ús de Wikis per millorar la qualitat de l'avaluació i tutoria de l'ensenyament i aprenentatge semipresencial.

2. Necessitat i rellevància de la proposta

Els alumnes inverteixen molt de temps actualment en la realització de treballs en grup, i els professors, en la seva avaluació i tutoria. A més, encara es podria haver d'invertir més temps, previsiblement, amb la progressiva implantació del sistema ECTS. Malgrat l'avenç de les TIC, es desconeixen una sèrie d'eines que faciliten la tasca de l'avaluació semipresencial del treball en grup dels alumnes i la seva tutoria, de forma col·laborativa a través d'internet.

Una de les eines que pot facilitar aquest seguiment de l'activitat semipresencial dels alumnes entre un o vàrios membres del professorat, i que cada vegada s'està usant més en educació superior al voltant del món, és el Wiki (Schneider, 2004, i dades pròpies). Aquesta eina facilita la redacció col·laborativa ràpida de contingut hiperenllaçat directament en internet o en una intranet, permet visualitzar l'historial de canvis per autors entre versions del document, entre moltes altres funcionalitats. Els wikis, en resum, presenten nombroses aplicacions per a la docència i aprenentatge universitari semipresencial.

3. Objectius

 • Analitzar els avantatges i inconvenients de l'ús de Wikis en l'ensenyament i aprenentatge semipresencials, respecte altres eines o mètodes de treball, específicament en els casos de:
  • l'avaluació i tutoria personalitzada dels alumnes i, eventualment, de manera col·laborativa entre diferents membres del professorat
  • la creació de material docent entre diversos membres del professorat
 • difondre els resultats del projecte de recerca en docència en els medis adequats (congresos, revistes, etc.)

4. Metodologia

 • Es preveu implantar un sistema de tutoria i avaluació dels treballs a través de wikis respecte la tutoria i avaluació tradicionals sense ajut d'eines específiques amb diferents grups d'una mateixa assignatura i professorat. I repetir el procés per diverses assignatures dels diferents quadrimestres i/o cicles.
 • Es preveu elaborar manuals d'us del wiki per als alumnes, entre el professroat implicat en el projecte i, eventualment, amb les contribucions dels propis alumnes, fent servir el Wiki de manera anàloga a com es proposarà que el facin servir els alumnes per als seus treballs en grup.
 • Es preveu publicar un article amb els resultats del projecte de recerca en docència en acabar aquest, i oferir-ne accés als resultats d'aquest article lliurement a través d'internet amb una llicència de copyright estil CreativeCommons-Share-Alike-Attribution? (http://www.creativecommons.org).

5. Pla de treball

1r any (previsiblement 2004-05):
 • Fase 1:
  • Preparació de l'entorn informàtic de treball (Wiki adaptat a les caraterístiques de les assignatures del mostreig)
 • Fase 2a:
  • Desenvolupament de l'assignatura (per a les assignatures del segon quadrimestre del curs acadèmic en curs), amb la tutoria personalitzada dels treballs en grup dels alumnes
  • Avaluació final del treball dels grups d'alumnes i puntuació

2n any (previsiblement 2005-06):
 • Fase 3:
  • Desenvolupament de l'assignatura (per a les assignatures del primer quadrimestre del curs acadèmic en curs), amb la tutoria personalitzada dels treballs en grup dels alumnes
  • Avaluació final del treball dels grups d'alumnes i puntuació
 • Fase 4
  • Treball de dades
  • Redacció de l'informe final
  • Publicació de resultats i conclusions en internet, amb la llicència de Copyright especificada en la metodologia d'aquesta sol·licitud

6. Pressupost

 • Personal de suport, per la realització de tasques de:
  • suport tècnic informàtic, al llarg de totes les fases.
  • formació al professorat,
  • suport metodològic en el disseny mostral (a través del SAM de l'ICE de la UB)
  • processat de dades posterior al mostreig.
  • redacció de l'article final amb els resultats i conclusions del projecte

 • Despeses de manteniment
  • Assistència a congresos
   • 2000 euros
  • difusió dels resultats
   • 600 euros
  • lloguer d'equipament informàtic ocasionalment per presentacions en jornades i congresos (ordinadors portàtils, 1 punt d'accés sense fils-wireless, 2 targetes pci/pcmcia per conexió sense fils-wireless).
   • 400 euros.


III. Informes de progrés

Informe de progrés del primer any 2004-05:

Contributors to this page: Xavier.dePedro , Xavi and system .
Page last modified on Thursday 15 de December, 2005 09:44:50 CET by Xavier.dePedro.

Col·laboren [toggle]

ub.edu Logo UAB Logo
ourproject.org Logo Agaur Logo
Logo de l'ICE de la UB

Traduccions automàtiques [toggle]