Fullscreen
LListat de material de suport del projecte UniWiki
Print

UniWiki-Disseny de Materials

Al llarg de tot el projecte cal que es prepari el següent material:

Inici del projecte (Fases 1, 2, 3)
 • Curs de formació per als alumnes, ofertat com a activitat convalidable per crèdits de lliure elecció (ja estic darrera aquest tema i tinc el model de papers que s'han d'entregar, a on, etc, per la UB - per la UAB no sé com funciona. Pep?).
  • De com a mínim 1 crèdit, si inclou activitat d'avaluació, o mínim 1.5 crèdits si no n'inclou (em decanto per la primera opció).
  • El curs prèviament el provarem amb els professors. Preparat durant les fases 1 i 2, provat amb els professors com a alumnes en la fase 3?.
  • Manuals generats:
 • Concreció detallada de les hipòtesis que volem contrastar amb aquest projecte de recerca en innovació pedagògica. I per tant, fer un disseny de l'experiment adequat per contrastar aquestes hipòtesis.
 • Dissenyar els Fulls de seguiment? : per avaluar l'evolució del projecte al llarg del seu desenvolupament. Cal que es dissenyin abans.

Per durant el projecte (Fase 4 i 5)
 • Omplir els Fulls de seguiment? : per avaluar l'evolució del projecte al llarg del seu desenvolupament. Tant els professors com els alumnes. Cal que es dissenyin abans.
 • Dissenyar les enquestes a fer als alumnes al final per avaluar sobre els punts forts i punts febles d'aquestes noves eines de treball col·laboratiu per a la redacció de documents i elaboració d'il·lustracions.
 • I Dissenyar les enquestes al professors al final per avaluar la seva opinió respecte el grau d'aprofitament de les eines per part dels alumnes.

Final del projecte (Fase 5 i 6)
 • Omplir les enquestes a fer als alumnes al final per avaluar sobre els punts forts i punts febles d'aquestes noves eines de treball col·laboratiu per a la redacció de documents i elaboració d'il·lustracions.
 • Omplir les enquestes als professors al final per avaluar la seva opinió respecte el grau d'aprofitament de les eines per part dels alumnes.
 • Elaboració de l'informe final del projecte, avaluació de resultats globals, parcials, conclusions, etc.

Contributors to this page: Xavi and system .
Page last modified on Wednesday 23 de June, 2004 18:45:52 CEST by Xavi.

Col·laboren [toggle]

ub.edu Logo UAB Logo
ourproject.org Logo Agaur Logo
Logo de l'ICE de la UB

Traduccions automàtiques [toggle]