Fullscreen
Hipòtesis que volem contrastar
Print

UniWiki-Hipotesis a contrastar

Índex de la plana


Preguntes possibles a respondre

A veure, pluja d'idees per començar... Preguntes que podríem voler respondre, i el conseqüent disseny del contrast d'hipòtesis per mirar de falsar les H0:.

La nota del treball dels alumnes que han fet servir Wiki és superior a la dels que no ho han fet servir?

 • H0:
 • H1:
 • Selecció de la mostra: Assignatura, Professor(s) implicat(s)
 • Metodologia:

El temps invertit pels alumnes que han fet servir Wiki és superior a la dels que no ho han fet servir?

 • H0:
 • H1:
 • Selecció de la mostra: Assignatura, Professor(s) implicat(s)
 • Metodologia:

L'eficiència (nota respecte temps invertit) pels alumnes que han fet servir Wiki és superior a la dels que no ho han fet servir?

 • H0:
 • H1:
 • Selecció de la mostra: Assignatura, Professor(s) implicat(s)
 • Metodologia:

La distribució de l'esforç és més equilibrat en el temps dels alumnes que han fet servir Wiki respecte els que no ho han fet servir?

 • H0:
 • H1:
 • Selecció de la mostra: Assignatura, Professor(s) implicat(s)
 • Metodologia:

El número d'incidències informàtiques dels alumnes que han fet servir Wiki és superior a la dels que no ho han fet servir?

 • H0:
 • H1:
 • Selecció de la mostra: Assignatura, Professor(s) implicat(s)
 • Metodologia:

La satisfacció en la metodologia emprada dels alumnes que han fet servir Wiki és superior a la dels que no ho han fet servir?

 • H0:
 • H1:
 • Selecció de la mostra: Assignatura, Professor(s) implicat(s)
 • Metodologia:

El suport i la comunicació amb el professorat dels alumnes que han fet servir Wiki és superior a la dels que no ho han fet servir?

 • H0:
 • H1:
 • Selecció de la mostra: Assignatura, Professor(s) implicat(s)
 • Metodologia:

Curs específic de formació

Cal curs específic de formació per que els alumnes aprenguin a fer servir eines de treball col·laboratiu? En cas afirmatiu, amb 10-15h n'hi ha prou?

 • H0:
 • H1:
 • Selecció de la mostra: Assignatura, Professor(s) implicat(s)
 • Metodologia:

Eficiència comparada de les eines

Com s'ordenen les eines emprades, de major a menor utilitat per facilitar el treball col·laboratiu dels alumnes? I dels professors?

 • Eines:
  1. Wiki
  2. OOo + carpeta web
  3. M$ Word
  4. Fòrum-e
  5. Correu-e
  6. Missatgeria instantània (msn, ...)
  7. Cap en especial

 • Selecció de la mostra: Assignatura, Professor(s) implicat(s)
  • Caldria que fos(sin) alguna(es) de les que tenen molts alumnes, i molts grups... (veure UniWiki-Assignatures )
 • Metodologia:
  • Comparar entre els rendiments (millor relació nota/nombre d'hores invertides) de grups que se'ls ha permés i suggerit que facin servir el wiki , amb grups en que no se'ls ha permés que el fesin servir. Veig important no deixar que tots els alumnes puguin escollir de forma totalment lliure si fer-ho servir o no (introduiriem un biaix en la selecció de la població mostral).
  • Comparar amb dades d'anys previs??? (massa esbiaixat, probablement)
  • Influeix el nombre d'alumnes per grup de treball en els resultats anteriors?

Temps invertit per ítmes

Quin percentatge de temps invertit pels alumnes i professors ha estat dedicat a qüestions de simple formateig del document?

Quin percentatge de temps invertit pels alumnes i professors ha estat dedicat a fusionar canvis en el document comú?

Quin percentatge de temps invertit pels alumnes i professors ha estat dedicat a desplaçar-se físicament per col·laborar en persona en algun aspecte de la redacció/discussió, etc.?

Factors a tenir en compte en les anàlisis (quantitatives i qualitatives)

Les hipòtesis subjacents a aquestes darreres preguntes sobre aspectes quantitatius poden ser analitzades a través de tests de la T de Student de comparació de mitjanes, o bé via anoves.
Els factors a analitzar podrien ser:
 • Assignatura
 • Feina remunerada a part de la carrera
 • Mida del grup de treball
 • Cicle (1r, 2n), o semestre (1r ... 8è)
 • Formació prèvia sobre Wiki
 • Formació prèvia informàtica general
 • Durada del treball
 • Dificultat per trobar-se presencialment els alumnes

Calaix de sastre

[+]

Contributors to this page: Xavier.dePedro , Xavi and system .
Page last modified on Monday 09 de May, 2005 12:07:27 CEST by Xavier.dePedro.

Col·laboren [toggle]

ub.edu Logo UAB Logo
ourproject.org Logo Agaur Logo
Logo de l'ICE de la UB

Traduccions automàtiques [toggle]