Fullscreen
Descripció de les accions i mitjans previstos per a dur a terme el projecte
Print

UniWiki-Metodologia

Metodologia

Accions
  1. Disseny específic de l'entorn experimental de treball col·laboratiu, de cara a escollir les opcions que s'haurien d'incloure finalment en els Dossiers Electrònics de la Universitat de Barcelona.
  2. Formació inicial del professorat implicat en el projecte, de car

Contributors to this page: Xavi and system .
Page last modified on Wednesday 02 de June, 2004 13:52:31 CEST by Xavi.

Col·laboren [toggle]

ub.edu Logo UAB Logo
ourproject.org Logo Agaur Logo
Logo de l'ICE de la UB

Traduccions automàtiques [toggle]