Fullscreen
Pla de treball del Taller del 21 al 23 de juny de 2004 (Cached)
Refresh Print

UniWikiReunio-Taller Juny 2004

Index



Objectius "taller 3d uniwki"

 • que cada professor esculli l'eina que trobi més adequada pel seu cas, sempre que això no vagi en contra dels objectius generals consensuats del projecte.
 • aprendre a crear contingut específic de l'assignatura d'un mateix, adreçat als alumnes.
 • Crear ja part (sinó tot), de l'estructura de contingut (planes) introductòries del treball, etc.
 • Decidir els mecanismes de parlar entre nosaltres per resoldre problemes comuns, etc. (llista, forum al tiki, plana wiki?), i el mateix per als nostres alumnes.
 • aprendre a buscar informació autodidacta per gestionar el tiki (sense ajut meu, en la mesura del possible): veure documentació en línia tikiwiki.org i doc.tikiwiki.org, manual en pdf.
 • veure tot el procés d'instal·lació de:
  • OOo
  • DAVExplorer (+ Java, si cal)
 • Decidir què (i qui) presentem alguna cosa a la convocatoria REDICE'04 (+ Anna Llitjós, Miquel Colomer, etc)

Abans de "taller 3d uniwki"

 • fer CD's per tothom amb PL per win del que farem servir, etc.
 • imprimir (una còpia per cadascun, si no s'indica el contrari)
  • taula comparativa Wiki - OOo - BSCW ...
  • doc manual OOo+carpeta web
  • model d'enquesta SEEQ
  • model d'enquesta per alumnes
  • manual Tiki 1.6 (1 sola còpia en paper)
 • doc. amb les indicències remarcables de l'experiència pilot meva d'us de Tiki i OOo + Carpeta Web amb les pr

Contributors to this page: Xavi and system .
Page last modified on Monday 21 de June, 2004 08:57:22 CEST by Xavi.

Col·laboren [toggle]

ub.edu Logo UAB Logo
ourproject.org Logo Agaur Logo
Logo de l'ICE de la UB

Traduccions automàtiques [toggle]