Fullscreen
Print

CursWiki3_P2_Traduccio_Estructures_Usuaris_2_CAT

Estructures per usuaris

Les estructures s'utilitzen per agrupar conjunts arbitraris de pàgines wiki dins una arbrescència navegable. Resulten molt útiles per reunir pàgines wiki en conjunts de documentació, manuals, FAQs, HOwTos, etc.

Manejar estructures

Clicant a "estructures" situat en el sub-menu, això el portarà a una pàgina amb una llista d'estructures pre-establertes, així com formes per crear noves estructures. Aquesta opció del menú només es desplegarà si vosté té el permís "tiki_p_edit_structures"

Crear noves estructures

L'"estructura ID" és utilitzada com el nom de les estructures root ( arrel) d'una pàgina wiki. Si la pàgina wiki no existeix, aquesta serà guardada al mateix temps que es crea l'estructura.

L'"alias" és un nom alternatiu per les estructures roots de les pàgines wiki. Si un alies existeix, aquest serà utilitzat de forma preferent dins el nom de la pàgina wiki original. Això és útil per noms comuns de pàgines com "continguts" o "introducció"

El camp "arbre/arborescència" permet al usuari proveïr-se d'esquelets d'estructures arborescents. Cada línia de l'arborescència indica una pàgina wiki relacionada a l'estructura. Si la pàgina wiki no existeix es podrà crear.

Per crear una estructura arborescent amb jocs de "sangria" fes-hi precedir el wikiname, posa-li'-> alias davant el wikiname.

Un exemple d'"arborescència" seria semblant a aquest exemple:

"Exemple d'arboresència":

Wiki -> Introducció
Utilitzar pàginas Wiki
Wiki Links
Wiki llistes
Wiki Imatges
Wiki formatejar text
Wiki Caràcters especials
Wiki Admin -> Administració
Wiki Detalls

Editant una estructura existent


Selecciona una estructura dins de la llista per tal de poder obrir la pàgina "modificar estructures". La forma sobre la pàgina t'indica el node habitual.
El node seleccionat per defecte és equivalent a l'estructura "arrel / root" de la pàgina. Selecciona una estructura node alternativa per poder editar des de l'arborescència de "disposició (layout) d'estructura" ubicada sobre la pàgina.
Utilitza el botó d'"actualitzar" per afegir o actualitzar els nodes actualsde la "pàgina alias".
Utilitza els botons de navegació per moure els nodes actuals en posició diferent dins de la (disposició d¡estructura". El node actual es visualitzarà en negreta (chris.holman: el node arrel mai es veu subratllat).

Afegir pàgines al node actual:


Qualsevol pa`gina que afegeixis serà integrada com a sub-pàgina dins el "node actual" i insertada després de la pa`gina indicada per "pàgina després"
Si entressis un wikiname del camp de "pàgina de creació", serà creada una nova pàgina amb aquest nom.
Si entressis un wikiname dins el cap de "pàgina de creació", serà creada una nova pàgina. Si es torna "popular" aquest camp es torna preferent sobre el camp de "utilització de la pàgina pre-existent". El camp de "utilització de pàgina pre-existent permet a l'usuari afegir una o més pàgines existents.

Paginació d'estructures


La paginació d'estructures proveeix links i et permet:
Referenciar les pàgines wiki: només si es disposa dels permisos necessaris
Editar les pàgines wiki referenciades: només si es disposa dels permisos necessaris
Moure l'estructura de referència de la pàgina: si cliques "X" per treure una pàgina, el sistema et demanarà si vols moure la pàgina de l'estructura o si la vols treure completament.
S'ha de notar que si la pàgina es mou poseeix sub-pàgines, llavors totes seran extretes recurrentment de l'estructura (les pàgines wiki subratllades també seran extretes si escolleixes l'opció "també extreure pàgina").


Contributors to this page: RoserMataro .
Page last modified on Monday 08 de November, 2004 19:14:51 CET by RoserMataro.

Col·laboren [toggle]

ub.edu Logo UAB Logo
ourproject.org Logo Agaur Logo
Logo de l'ICE de la UB

Traduccions automàtiques [toggle]