Fullscreen
Informació general per a un bon ús del Wiki amb un mínim format útil d'ús comú
Print

Normes del format del text

Index


Normes basiques del format del text


Per a editar una pàgina:Fes doble clic sobre la pàgina o punxa en el botó "Edit" de dalt a l'esquerra.

Normes per donar format al text des de la pagina d'editar:

Normes bàsiques


 • Cursiva: Dos apostrofs a banda i banda de la paraula ''Hola'' --> Hola
 • Negreta: Dos guions baixos a banda i banda de la paraula __Hola__ --> Hola
 • Negreta i cursiva:Dos gions baixos i dos apostrofs a banda i banda de la paraula __''Hello''__ --> Hello
 • Subratllat: ===text=== ---> text
 • Centrat: ::text::
  Centrarà el texta a la pàgina
 • Enumeracions:
 1. * Per enumeracions amb punts
 2. # Per llistes numerades
  1. ##Per a enumeracions dins d'enumeracions (El programa ja les tabula)
 • Títols:
  • !Títol <h1>Títol de primer ordre</h1>
  • !!Títol <h2>Títol de segon ordre</h1>
  • !!!Titol <h3>Títol de tercer ordre</h3>
  • etc*
 • Líneas horitzontals: ---- Fa líneas horitzontals

 • -=Barra de títol=-: Fa barra de títol
titol
 • Vinyeta simple:
  contingut de la vinyeta
  crea una vinyeta amb la les dades.
 • Colorejar text:~~color(en alglès):text~~: ~~red:text~~ Escriurà el text en el color desitjat
 • Claudators: Escriu [[foo] perquè et faci els claudators [foo]

Enllaços

 • Referències Wiki(Links): ParaulesMajúsculesUnides o utilitzar ((pàgina)) o ((pàgina|descripció)) per a les referències Wiki.
 • Enllaços externs: utilitza corxets per als enllaços externs: [URL] o [URL|descripció_enllaç] o [URL|descripció].

Imatges

 • Sintaxi: "{img src=http://example.com/foo.jpg width=200 height=100 align=center link=http://www.yahoo.com desc=foo}" mostra una imatge amb width (amplada), height(alçada), align(alineació(centre, esquerra,...), link(link a on envia si piques sobre l'imatge) i desc(descripció de la imatge). Totes aquestes descripcions són opcionals.
Per a saber la mida de l'imatge pica a sobre amb el botó dret i mira propiedades
~np~{img
~np~{img
~/np~}
 • Procès fàcil per baixar imatges: utilitza el botó upload (Impr Pant) per a editar la pàgina. Selecciona la fila que desitgis i pulsa el botó previsualitzar. Aleshores hauràs de veure la imatge aparèixer en la pantalla. La linia de comanda, automaticament serà insertada en el text de la pàgina que editis.

Taules - Consells

 • Si les taules són per compartir dades, i anar afegint o corregint al llarg del temps, val la pena fer-ho amb format Wiki.
 • Si les taules són per a mostrar uns resultats finals que no es té previst haver de retocar-los més o per altres persones, llavors cal escollir entre
  1. fer la taula en format wiki (explicat més avall), o bé
  2. fer la taula amb el vostre editor de textos favorit (p.e., OpenOffice Writer(external link), el M$ Word, ...), i pujar el fitxer a la galeria de fitxers vostra o com a arxiu adjunt a la plana Wiki.
   En aquest segon cas, si heu d'editar la taula (el fitxer, per tant), i voleu que sigui accesssible a tothom de nou, cal
   1. que ho torneu a pujar,
   2. es recomana esborrar el fitxer antic,
   3. i cal actualitzar els enllaços manuals que hageu posat dins la vostra plana o planes wiki, orums, etc.

Taules - Format wiki

Es pot fer servir així:
 1. cal un codi d'inici de taula al principi, que és una doble barra vertical ( || ). El codi de barra vertical en els teclat espanyol sol escriure's pitjant les tecles: Alt Gr+ 1 (de manera similar a com s'escriure la @, amb Alt Gr+ 2).
  .
 2. les files de la taula van separades per un intro, que fa els efectes d'un salt de fila.
  .
 3. les cel·les (o columnes) dins una mateixa fila, van separades per una barra vertical simple ( | ), i millor amb un o molts espais en blanc al davant i darrera de la barra vertical simple, per que ajuda a identificar les cel·les quan es torni a editar la taula.
  .
 4. Per taules grans i que necessitin ser editades moltes vegades, és molt recomanable afegir una fila en blanc entre cada parella de files successives de la taula (vegeu exemple de taula 2, més avall).
  .
 5. cal un codi d'acabament de taula al final, que torna a ser la doble barra vertical següent ( || )

Exemple de taula 1

Codi

|| títol
a | b | c
1 | 2 | 3
fila3col1 | fila3col2 | fila3col3
. |  |  ||

Resultat

títol
a b c
1 2 3
fila3col1 fila3col2 fila3col3
.

Exemple de taula 2

Codi

|| ::__títol__::

::a:: | ::b:: | ::c::

1 | 2 | 3

fila3col1 | fila3col2 | fila3col3

. |  |  ||

Resultat

títol
a
b
c
1 2 3
fila3col1 fila3col2 fila3col3
.

Contributors to this page: Xavier.dePedro , blanca.bassas and Sheila.Merino .
Page last modified on Wednesday 29 de December, 2004 11:22:46 CET by Xavier.dePedro.

Col·laboren [toggle]

ub.edu Logo UAB Logo
ourproject.org Logo Agaur Logo
Logo de l'ICE de la UB

Traduccions automàtiques [toggle]